#mahbracesjourney

Dưới đây là các bài viết tổng kết lại quá trình và kinh nghiệm niềng răng của mình trong 2 năm vừa qua. Do chưa kịp up hết các bài từ insta @mahbracesjourney lên blog nên trong thời gian chờ đợi, mời bạn ghé tài khoản insta của mình để xem đầy đủ các bài viết nhé.

Mình sẽ cố gắng cập nhật toàn bộ các bài trước tháng 8/2020 (thời điểm tròn 2 năm niềng răng). Xin cảm ơn và mong bạn thông cảm.


Trước khi niềng răng

Quyết định niềng răng

Chuẩn bị trước khi niềng


Trong khi niềng răng

Năm đầu tiên (2018-2019)

Tháng đầu tiên
9/2018
(nhổ răng)
Tháng thứ 2
10/2018
Tháng thứ 3
11/2018
Tháng thứ 4
12/2018
Tháng thứ 5
1/2019
Tháng thứ 6
2/2019
Tháng thứ 7
3/2019
Tháng thứ 8
4/2019
Tháng thứ 9
5/2019
Tháng thứ 10
6/2019
(cắm vít)
Tháng thứ 11
7/2019
Tháng thứ 12
8/2019

Năm thứ 2 (2019-nay)

Tháng thứ 13
9/2019
Tháng thứ 14
10/2019
Tháng thứ 15
11/2019
Tháng thứ 16
12/2019
Tháng thứ 17
1/2020
Tháng thứ 18
2/2020
Tháng thứ 19
3/2020
Tháng thứ 20
4/2020
Tháng thứ 21
5/2020
Tháng thứ 22
6/2020
Tháng thứ 23
7/2020
Tháng thứ 24
8/2020

Năm thứ 3 (2020-nay)

Tháng thứ 25
9/2020
Tháng thứ 26
10/2020
Tháng thứ 27
11/2020
Tháng thứ 28
12/2020

Kinh nghiệm niềng răng

Nhổ răng

Cắm vít

Vệ sinh răng miệng