#mahfunfacts

Niềng răng có đáng sợ hay không, tùy bạn quyết định.