• #mahbraces101

    Gọi tên răng sao cho đúng?

    Giống như con người, mỗi răng cũng có một tên riêng để tiện điểm mặt chỉ tên mỗi khi cần thiết. Có rất nhiều cách gọi tên răng, nhưng trong bài viết này, mình xin chia sẻ về cách phổ biến nhất là hệ thống đánh số FDI hay còn gọi là ISO.