• #mahbraceslife

    Tháng thứ 4 với niềng răng

    Vượt qua tháng thứ 3, niềng răng và mình giờ lại dắt tay nhau bước vào tháng mới. Hãy cùng đồng hành và theo dõi những thay đổi với mình trong tháng này nhé. Ngày 7/12/2018: Trước khi siết răng Sau lần siết trước khá bão tố thì lần siết vừa rồi chắc bác sĩ đã cho mồm mình được…